De Prinsenstichting


Meeboeren doet de mensen goed

De Prinsenstichting is een instelling voor zorg- en dienstverlening aan (verstandelijk) gehandicapten.

Ze heeft de monumentale boerderij van Aat Grootes in Aartswoud in gebruik genomen als zorgboerderij voor 10 cliënten met een verstandelijke beperking.

Leven en wonen zoals jezelf wilt. Of kunt.

Daarom wonen steeds meer cliënten met een verstandelijke beperking in een gewoon huis of zorgboerderij. Mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Recht op respectvolle omgang. En de mogelijkheid om te kiezen en zelf richting te geven aan het eigen leven. Vanuit deze visie ondersteunt de Prinsenstichting haar cliënten. Allereerst door naar hen te luisteren en samen te praten. Over hoe zij willen wonen, werken en hun vrije tijd willen doorbrengen. Met elkaar stemmen we de ondersteuning en dienstverlening af op die wensen. Leven zoals je wilt en zoals iedereen, dat is toch het belangrijkste dat er is!

Cliënten en medewerkers van de Prinsenstichting voeren als dagbesteding zinvolle werkzaamheden uit voor het Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud.

Ze staan wat onzeker om de kalfjes heen. Een enkeling prikt met een riek in het stro. De bewoners zijn in de weer om de stallen van de oorspronkelijke koeienrassen schoon te maken, kippen te voeren en de konijnenhokken uit te mesten. Ze klieven stukken stookhout, rapen eieren bij de kippen of werken in de tuin of helpen in de boerderijwinkel van het Rundveemuseum.

Meewerken op een zorgboerderij doet gehandicapten goed.