Nieuws

<< <  2 / 22  > >>

Mar 16, 2019

Tijdens de Open Stal zondag van 3 maart  werd een boek aangeboden over "de werkzaamheden bij een dagproductie in de zuivelfabriek Aurora" in Opmeer. Na de lezing over dit onderwerp werden exemplaren uitgereikt aan Elly Deutekom, voorzitter van het Rundveemuseum en aan Jan Smit. Jan is voorzitter van het Westfries Genootschap en vertelde in zijn dankwoord over de boerderij in Opperdoes waar hij opgroeide. Vader Smit had aardigheid in koeien met een kleurtje, zoals hij dat noemde. Koeien zoals die nu bij het Rundveemuseum op stal staan. Vroeger was er dus mogelijkhied om je voorkeur te volgen, in tegenstelling tot nu. Productiecijfers zijn belangrijker geworden. In de toespraak van Jan Smit kwam de toewijding voor het vee tot uiting. Een mooi slot van een mooie middag in het museum!Feb 23, 2019

Op zondag 3 maart staat de zuivelfabriek Aurora centraal in het Rundveemuseum. Tijdens de Open Stal Zondag zal om 14.00 uur een lezing met beelden en filmpjes plaatsvinden over de gang van de melk tijdens een dagproductie in de zuivelfabriek. Daaropvolgend wordt een nieuw boek geintroduceerd met de naam Aurora Opmeer; werkzaamheden bij een dagproductie. De eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan de heer Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap en aan mevrouw Elly Deutekom, voorzitter van het Rundveemuseum. Het museum is open van 13.00-16.30 uur. Een bezoekje is een mooie gelegenheid om de historie van de zuivelfabrieken waarvan er in bijna elk dorp in West-Friesland eentje stond, beter te leren kennen.Feb 1, 2019

Op woensdag 30 januari is onder toeziend oog van zijn collega's door burgemeester  G.J. Nijpels het winnend lot getrokken voor een houtsnede van mevrouw Toos Noom. Zij had dit fraaie werk, met als voorstelling koeien liggend in de Westfries wei, beschikbaar gesteld. Tijdens de laatstgehouden Open Stal Zondag van 13 januari konden lootjes worden gekocht. Het winnende lot stond op naam van M. Nieuweboer die nog wel een wandje vrij heeft en erg blij is met de prijs.


<< <  2 / 22  > >>