Nieuws

<< <  3 / 36  > >>

Feb 13, 2021

 

Sinds de brand van 7 februari zijn de koeien de eerste zorg van het bestuur van het museum. Met man en macht is het vee in de nacht van de brand met behulp van de brandweer uit hun benarde positie gered. De koeien zijn 's nachts vergezeld van een dierenarts vervoerd naar een boerderij in Terdiek. Gelukkig was bekend dat daar een stal leeg stond en de familie Koster was bereid om de koeien met hun kalfjes onderdak te verlenen. Er is heel dankbaar gebruik van gemaakt. Op bovenstaande foto staat de witrik met haar kalf in de veilige nieuwe stal.

Helaas hebben de koeien veel last van de rookontwikkeling gehad. Uiteindelijk is een Groninger Blaarkop overleden, een dag later bleek ook de Baggerbonte koe het niet te redden. Een zwarte Lakenvelder moest kalven en dit kalfje werd dood geboren. We hopen dat het dierenleed nu stopt. Een roodbonte koe is over een maand uitgerekend. Nu maar duimen voor nieuw en gezond leven. Dat leeft ook sterk bij de clienten van de Prinsenstichting die nu tweemaal daags met begeleiding naar Terdiek rijden om de dieren te verzorgen. Ook voor hen is het een emotionele tijd. De brand en de verhuizing van de koeien heeft veel bij iedereen teweeg gebracht. Het zal echt nog lang duren voordat dit een beetje vergeten is.Feb 13, 2021

De materiele gevolgen van de brand zijn enorm. Het gehele dak van de stal moet worden vervangen. De ravage in veel ruimtes is groot. De expositieruimte heeft veel waterschade, bovendien zijn alle meubels, boeken en andere materialen opgehaald door een gespecialiceerd bedrijf. Bekeken zal worden wat nog bruikbaar is. Ook het sanitaire gedeelte heeft veel te lijden gehad. Het museumgedeelte heeft "slechts" waterschade, maar dat kan ook forse schade met zich meebrengen. Gelukkig is het museum goed verzekerd en wordt er van die zijde een positieve samenwerking ervaren.

Omdat er in technisch opzicht zoveel moet gebeuren wordt voorzichtig bekeken of de huidige indeling wat praktischer zou kunnen. Dat moet financieel uiteraard haalbaar zijn. En het museum heeft net als alle instellingen, toch al een minder florissant jaar achter de rug. Toch zit er niets anders op dan vooruit te kijken. En dat is wat het bestuur en de vrijwilligers nu gaan doen. Dit mooie museum moet gewoon weer gaan draaien in de toekomst.Feb 13, 2021

In de nacht van 7 op 8 februari heeft een grote brand gewoed in het Rundveemuseum. Een bewoner van de voorgelegen boerderij zag om 23.20 uur de vlammen uit het dak van de stal komen. De brandweer en andere hulpdiensten waren snel ter plekke om in elk geval de dieren te redden. Dit was nog een hele toer, de grote staldeuren waren aan de binnenkant gebarricadeerd met dwarsbalken. Toch konden de brandweermannen door snel handelen de dieren in veiligheid brengen. Door de harde wind en het barre winterse weer had de brandweer er een behoorlijke klus aan de brand in bedwang te krijgen. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Ook de gevolgen zijn nog niet te overzien.


<< <  3 / 36  > >>