Nieuws

<< <  3 / 23  > >>

Mar 31, 2019

Op zondag 14 april vindt de traditionele weidegang van onze koeien plaats. Om 13.30 uur opent de heer Martin Scholten het museum officieel. Martin Scholten draagt het Rundveemuseum al jaren een warm hart toe. Hij is verbonden aan de Landbouw Universiteit van Wageningen en weet heel veel over ons voedsel in brede zin. Daarover kan hij een middag vullen. Dat zal hij niet doen: hij zal een klein stukje van zijn kennis toelichten en daarna de staldeuren voor de koeien openzetten. De weidegang is altijd weer een geweldig spektakel waar veel publiek op afkomt. De middag duurt tot 16.30 uur. Na zondag is het museum zoals gewoonlijk tussen 13.00-16.30 uur open op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.Mar 18, 2019

Op zaterdag 16 maart was het een doenige dag in en rond het museum. Allerlei achterstallige klussen werden in het kader van "NL doet" aangepakt door een flink aantal vrijwilligers. In de stal werden o.a. de grote nieuwe staldeuren geschilderd en alle deuren en ramen gezeemd. Ook werden de wanden onder handen genomen.

In de nieuwe expositieruimte werden ramen geblindeerd en allerlei kleine klussen gedaan. De gehele dag werd hard gewerkt. De vrijwilligers werden verwend met koffie en een goede lunch en keerden voldaan en tevreden huiswaarts. Wat doet het museum zonder de trouwe vrijwilligers? Het antwoord laat zich raden...Mar 16, 2019

Tijdens de Open Stal zondag van 3 maart  werd een boek aangeboden over "de werkzaamheden bij een dagproductie in de zuivelfabriek Aurora" in Opmeer. Na de lezing over dit onderwerp werden exemplaren uitgereikt aan Elly Deutekom, voorzitter van het Rundveemuseum en aan Jan Smit. Jan is voorzitter van het Westfries Genootschap en vertelde in zijn dankwoord over de boerderij in Opperdoes waar hij opgroeide. Vader Smit had aardigheid in koeien met een kleurtje, zoals hij dat noemde. Koeien zoals die nu bij het Rundveemuseum op stal staan. Vroeger was er dus mogelijkhied om je voorkeur te volgen, in tegenstelling tot nu. Productiecijfers zijn belangrijker geworden. In de toespraak van Jan Smit kwam de toewijding voor het vee tot uiting. Een mooi slot van een mooie middag in het museum!<< <  3 / 23  > >>