Brand

 

Help de koeien uit de brand met onze geefactie

Via Geef.nl hebben wij een online geefactieactie opgezet voor ons museum.Via de link hieronder komt u direct op onze actie terecht: 

 Doneer nu

 

 

Waarom heeft het Rundveemuseum gekozen voor een online geefactie?
Hoe bekender onze actie wordt, hoe groter het succes. Online doneren kan voor een sneeuwbaleffect zorgen, als u ons daarbij helpt. Na het afronden van uw donatie ziet u de mogelijkheid om de actie te delen via Facebook, Twitter, Whatsapp of LinkedIn. Hiermee helpt u de bekendheid van onze actie te vergroten en deze bij meer mensen onder de aandacht te brengen. 

Waarom bij Geef.nl?
Wij hebben gekozen voor Geef.nl, omdat de ondersteuning erg professioneel is. Geef.nl is onderdeel van een stichting. Zij helpen ons met hun kennis op het gebied van online doneren om onze actie zo succesvol mogelijk te maken. Daarnaast houden zij vergeleken met anderen, maar een klein percentage voor de gemaakte kosten in.

Wat krijgt het museum uitgekeerd van mijn gift?
Donateurs hebben in de Geef.nl donatiemodule volledige transparantie over hun donatie en van iedere gift gaat er gemiddeld 98,5% naar het ontvangende doel. Als gever weet u exact hoeveel euro het Rundveemuseum ontvangt en kunt u een vrijwillige bijdrage aan het platform geven, zodat de donatie zelfs 100% naar het doel gaat en de donateur daarnaast het platform ondersteunt. Deze bijdrage is niet verplicht.

Ik heb een bedrijf, hoe kan ik het Rundveemuseum helpen met de geefactie?
Als u ons een donatie geeft, vermelden wij uw bedrijf met uw logo op onze Sponsor-pagina. U kunt daarbij u in een stukje van 100 woorden aangeven wat de activiteiten van uw bedrijf zijn. 

Wat kan ik nog meer doen?
Het succes van onze actie is gekoppeld aan de naamsbekendheid. Hoe meer mensen bekend zijn met de actie, des te groter is de kans op ons succes. U helpt ons als u, buiten de gift, onze actie zoveel mogelijk deelt.

Wat is er gebeurd bij het Rundveemuseum en wat wordt er met het geld gedaan? 
In de nacht van 7 op 8 februari brak er brand uit onze stal. Er stonden 11 oorspronkelijke zeldzame Hollandse koeienrassen met een aantal kalfjes. In alle haast zijn de koeien door de brandweer gered en naar een logeerstal gebracht. Helaas hebben een Blaarkop en een Baggerbonte koe het niet overleefd. Ook werd er in de nieuwe stal een kalf dood geboren. 

De schade aan de stal en het museum is enorm! Het gaat langere tijd duren voor alles weer is herbouwd. Het museum draait al 8 jaar en is uniek in Nederland. Inmiddels is het tot Educatief Centrum gepromoveerd en heeft het museum meer ruimte voor bezoekers nodig. Ook zal het herstel van de stal met duurzamere materialen moeten worden uitgevoerd. Dit werkt sterk kostenverhogend. Het museum mist bovendien de inkomsten van het komend seizoen. En de cijfers van het afgelopen jaar geven ook al reden tot zorg vanwegde Corona-crisis.

Het streefbedrag voor het realiseren van de herstelwerkzaamheden en de aanpassingen van de huidige situatie is geraamd op € 20.000. Hier kunt u doneren om het streefbedrag te halen:

Doneer nu

Het zou fantastisch zijn als dit bedrag wordt gehaald. Het bestuur, de cliënten van de Prinsenstichting en de vrijwilligers zien erg uit naar het moment dat de koeien weer thuis in hun eigen stal staan. En dat er weer een voltallige kudde zeldzame koeien staat in ons museum. Want al onze bijzondere koeien vormen de kracht van ons museum!

Ons museum heeft een ANBI-status. Hier vindt u meer informatie.