Nieuws

1 / 28  > >>

Apr 2, 2020

Het museum is sinds enige weken gesloten voor bezoekers. Tot 1 juni mogen musea op de gebruikelijke tijden niet open vanwege de verspreiding van het coronavirus. Uiteraard gaan de koeien en de andere dieren ongestoord hun gang. Zo zullen de koeien half april voor het eerst vol vreugde het weiland oprennen. Elk jaar is dat het sein voor de opening. Spijtig genoeg gaan ook allerlei geplande activiteiten niet door. Het museum wordt vrij regelmatig bezocht door groepen en als dat niet door kan gaan is dat een fikse tegenvaller voor onze penningmeester.

De vrijwilligers van het museum zitten niet stil. Er wordt aan de zomerexpositie gewerkt die als startdatum zondag 14 juni heeft. Rond het onderwerp 'Typisch Hollands' wordt via verschillende instanties materiaal ingezameld. Ook particulieren helpen met bijzondere voorwerpen de expositie aan te kleden. Het wordt een bijzonder geheel daar in onze potstal.

Wij hopen u dan ook op een later moment heel graag te kunnen begroeten. Uiteraard in goede gezondheid! Feb 17, 2020

De Open Stal Zondag van 8 maart wordt ingevuld door Ruud Spil en zijn band The old cowhand. Om half twee en om half drie wordt old country music gespeeld op de stal. Bij de koeien en dat is nu precies de plek waartussen Ruud zich thuis voelt. Hij staat bekend om zijn koeienportretten en schildert bij voorkeur Oudhollandse rassen. Dan is het museum een waar lusthof voor hem, er staan tien rassen, en vaak met kalf. Tussen de optredens door geeft Ruud informatie over de koe in de kunst en zijn visie daarop. En natuurlijk legt hij uit hoe hij de koe zo levensecht op het doek kan krijgen. Op zondag 5 april geeft hij een schilderworkshop in de stal waarvoor men zich op 8 maart al kan opgeven. 

Het museum is open tussen 13.00 en 16.30 uur. Het wordt een mooie middag volop koeien, kunst en muziek!Jan 23, 2020

Tijdens de Open Stal Zondag op zondag 2 februari gaan archeologen van Archeologie West-Friesland met u op zoek naar het verdwenen West-Friesland. De nadruk ligt dit keer op de Middeleeuwen (1000-1500 na Chr.) Er worden twee lezingen gegeven: de eerste om 13.30 en de tweede om 15.00 uur. De archeologen nemen bovendien bodemvonsten mee om toe te lichten. Voor kinderen zijn leuke bordspelletjes gemaakt met archeologische vondsten als middelpunt.

Sander Gerritsen is projectleider en zal iets vertellen over enkele  dorpen die in de Late Middeleeuwen en in de eeuwen daarna geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen in de Zuiderzee. Aan bod komen plaatsen als Oosterleek en Almersdorp. Tijdens de aanleg van een rotonde bij Opperdoes stuitte men op een oud kerkhof (zie foto) Aan de hand van dit skeletmateriaal is veel achterhaald over voeding, ziektes en afwijkingen van de laatmiddeleeuwse Westfriese bevolking. 

Ervaringen, opgedaan bij het verdwenen dorp Etersheim worden meegenomen bij de aanleg van de nieuwe rotonde bij Aartswoud. Er wordt tijdens een opgraving veel duidelijk, maar er blijven altijd veel vragen over. Door meer speurwerk te verrichten hoopt men op aanvullingen.

Verder vertelt Jasper Leek over het verdwenen dorp Gawijzend, dat ten noorden van Aartswoud lag. De archeologen nemen vondsten zoals opgegraven dierenbotten en oude zaden mee. Hierdoor wordt duidelijk wat de middeleeuwse Westfries zoal gegeten heeft.

Het thema sluit mooi aan bij de oude runderrassen die de stal van het museum bevolken. De Fries roodbonte koe bijvoorbeeld, waarvan het museum er twee heeft, liep ook in de Middeleeuwen al rond. Nu zijn er nog 500 exemplaren en is de soort zeldzaam. Zichtbare geschiedenis staat op 2 februari garant voor een mooie middag voor jong en oud!1 / 28  > >>