← Nieuws

Museum krijgt drie kalfjes als geschenk!

31.5.2021

Museum krijgt drie kalfjes als geschenk!

Sinds enige tijd zijn wij verrast met drie kalfjes die aan het museum zijn geschonken. Petra Beerda uit IJlst fokt al jaren Fries roodbonten. Het is een authentieke koe waarvan het soort razendsnel in aantal achteruitging. Er waren er nog maar zo'n 300. Deze koe heeft grote cultuurhistorische waarde en hoort dan ook thuis in onze stal. Na de noodlottige brand heeft onze Fries roodbonte koe haar kalf verworpen. We waren dan ook zeer vereerd om uit handen van Petra Beerda liefst twee Fries roodbonte kalfjes te kunnen begroeten.

Tijdens de opening op 8 mei kwamen Willem Bakker en John Klaver van de Langereis met Vaselientje aanzetten. Dit is een brandrood kalf. Het is een fraai, levendig exemplaar dat meteen de aandacht trok van de andere koeien. Brandrode koeien zijn zg. dubbeldoel koeien en danken hun naam aan de geblakerde kleur. Ze zijn sterk en daarom worden ze nog wel vaak ingezet als natuurgrazers.

Het museum is heel blij met de nieuwe kalfjes en is de schenkers veel dank verschuldigd. Fantastisch dat dit gebeurt!! Hieraan kan je zien dat velen het Rundveemuseum een warm hart toedragen.......

Plan een bezoek aan het Rundveemuseum

→ Bezoek het Rundveemuseum, dé plek waar dieren van traditionele Nederlandse rassen bijeen gebracht en raszuiver gefokt worden.