ANBI gegevens

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is door de Belastingdienst erkend als een goed doel met een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.
Dit betekent dat u als donateur uw giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl.

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. De overheid heeft daarom in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Hieronder vindt u de gegevens die van overheidswege dienen te worden gepubliceerd via internet:

1. Naam:

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

2. Fiscaal nummer:

81.78.73.132

3. Contactgegevens secretaris:

de heer A. de Wit
info@rundveemuseum.nl

4. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer M. Nieuweboer
Secretaris: de heer A. de Wit
Penningmeester: mevrouw A. Kieft

5. Beleidsplan:

Volgt.

6. Beloningsbeleid van de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes:

Er worden geen financiele beloningen betaald aan bestuursleden of vrijwilligers van de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes.

7. Doelstelling van de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

Renovatie van de oude langhuisstolp van de familie Grootes.
Verzorgen van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in samenwerking met De Prinsenstichting.
Verspreiden van de kennis over de melkveehouderij door de eeuwen heen.
Versterking van de leefbaarheid in het dorp Aartswoud.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Volgt.

9. Financiële verantwoording

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie- en verslaglegging van de Stichting. De jaarrekening, bestaande uit een winst- en verliesrekening en een balans, wordt opgesteld door WEA Accountants uit Middenmeer. De jaarrekening wordt jaarlijks voor het einde van het eerste kwartaal van het volgende jaar afgerond en is in digitale vorm op te vragen via de secretaris.