← De Stichting

ANBI gegevens

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is door de Belastingdienst erkend als een goed doel met een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.Dit betekent dat u als donateur uw giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl.

De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is door de Belastingdienst erkend als een goed doel met een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.
Dit betekent dat u als donateur uw giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl.

ANBI

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Contactgegevens:

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

Schoolstraat 43

1719 AT  Aartswoud

Telefoon 06-12568365 (voorzitter)

E-mail: info@rundveemuseum.nl

Website: www.rundveemuseum.nl

RSIN: 817873132                          

KvK-nummer: 37132472

IBAN: NL54 RABO 0131 8766 94 t.n.v. Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

Doelstellingen van Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

 1. Het behouden van en fokken met oorspronkelijke Nederlandse koeienrassen.
 2. Het geven van voorlichting over de veehouderij in de ruimste zin van het woord.
 3. Het organiseren van agrarische exposities en thema bijeenkomsten
 4. Werkgelegenheid bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
 5. Het geven van een impuls aan de leefbaarheid van de kleine dorpskern Aartswoud.

Bestuurssamenstelling

 • Elly Deutekom (voorzitter)
 • Ada Kieft (penningmeester)
 • Arjen van Diepen (secretaris)

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen géén beloning.

Uitgeoefende activiteiten 2019

 • Zomerexpositie
 • Thema bijeenkomsten op zondagen in het voor- en najaar

Beleidsplan 2019

Hoofdlijnen:
 • Bouw veldschuur voor opslag werktuigen en materialen
 • Uitbreiding expositieruimte met (digitale) informatie voorzieningen
 • Aanleg educatiepaden
 • Uitbreiding speelvoorzieningen voor kinderen

Financieel verslag

Bekijk hier het financieel verslag: de balans en het exploitatieresultaat.

Plan een bezoek aan het Rundveemuseum

→ Bezoek het Rundveemuseum, dé plek waar dieren van traditionele Nederlandse rassen bijeen gebracht en raszuiver gefokt worden.